นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีนายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  | คลิกชมภาพทั้งหมด |

ติดต่อเรา