โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ลำดับชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอเบอร์โทรศัพท์
1โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารม่วงลาดจังหาร043656551
2โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเทอดไทยทุ่งเขาหลวง043611185
3โรงเรียนธงธานีธงธานีธวัชบุรี043631071
4โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยนิเวศน์ธวัชบุรี04356 9255
5โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมเมืองน้อยธวัชบุรี0806353867
6โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์โพนสูงปทุมรัตต์043-611036
7โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดโพธิ์สัยศรีสมเด็จ043-611048
8โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กกโพธิ์หนองพอก0-4361-1004
9โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีดูกอึ่งหนองฮี043-500161
10โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์หนองฮีหนองฮี043506116
11โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กู่กาสิงห์เกษตรวิสัย0
12โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษตรวิสัยเกษตรวิสัย043589161
13โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเมยวดีเมยวดี043-577021
14โรงเรียนสตรีศึกษา 2สะอาดสมบูรณ์เมืองร้อยเอ็ด043 651623
15โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมวังหลวงเสลภูมิ043-611895
16โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ขามเบี้ยโพธิ์ชัย043567079
17โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เชียงใหม่โพธิ์ชัย043-625079
18โรงเรียนโพนทองวิทยายนแวงโพนทอง043571389
19โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมโคกกกม่วงโพนทอง043512751